ลงทะเบียนขอใช้บริการ

ผู้ขอสมัครใช้บริการ Open2Read.com กรุณาอ่านข้อตกลงด้านล่างนี้โดยละเอียด เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ ในการเป็นสมาชิกของท่าน

  1. การสมัครใช้บริการ Open2Read.com ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  2. ผู้ที่ต้องการสมัครใช้บริการ ต้องกรอกข้อมูลของตนเองที่เป็นจริงแก่ Open2Read.com ให้ครบทุกข้อ เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน ในการเข้าร่วมกิจกรรมของ Open2Read.com หากทีมงาน Open2Read.com ตรวจสอบพบว่า ท่านให้ข้อมูลเท็จ ทีมงานมีสิทธิ์ ไม่ให้สิทธิ์การเป็นสมาชิกได้ หรือยกเลิกการเป็นสมาชิกได้
  3. ผู้ใดแอบอ้าง หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างสมัครสมาชิก เพื่อให้ได้สิทธิ์การสมาชิก ถือเป็นความผิด ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้
  4. ผู้สมัครต้องยินยอมให้ Open2Read.com ตรวจสอบความเป็นจริงของข้อมูลการสมัคร หากตรวจสอบพบว่า ท่านให้ข้อมูลเท็จหรือไม่ชัดเจน ทีมงานมีสิทธิ์ ไม่ให้สิทธิ์การเป็นสมาชิกได้
  5. สมาชิกต้องไม่นำข้อมูลหนังสือเดซี หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของหนังสือออกไปจากเวป Open2Read.com ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม หากท่านละเมิด ทีมงาน Open2Read.com มีสิทธิ์ยกเลิกการเป็นสมาชิกได้
  6. สมาชิกต้องปฏิบัติตามกฎ กติกาที่ทาง Open2Read.com ตั้งขึ้นมาอย่างเคร่งครัด หากท่านละเมิด ทีมงาน Open2Read.com มีสิทธิ์ยกเลิกการเป็นสมาชิกได้
  7. ข้อมูลของสมาชิก จะถูกเก็บเป็นความลับอย่างสูงสุด ทีมงาน Open2Read.com จะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านก่อนได้รับอนุญาต เพื่อประโยชน์ทางการค้า หรือเพื่อประโยชน์ในด้านอื่นๆ ทั้งสิ้น นอกจาก Open2Read.com จะได้รับหมายศาล หรือหนังสือราชการ จากหน่วยงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  8. ทีมงาน Open2Read.com ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกความเป็นสมาชิกได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า
  9. ทีมงาน Open2Read.com ขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดให้บริการระบบสมาชิก เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า กรุณากรอกข้อมูลต่อไปนี้เพื่อขอสิทธิเข้าใช้บริการอ่านหนังสือเดซีผ่านอินเทอร์เน็ต จากนั้นให้ส่งไฟล์รูปบัตรประชนและบัตรประจำตัวผู้พิการไปที่อีเมล์ tab1414@gmail.com