วิธีการใช้งาน

หากคุณเปิดหนังสือเดซีที่ต้องการอ่านได้แล้วให้เริ่มต้นอ่านหนังสือโดยกดปุ่ม Space Bar เพื่อเริ่มอ่านจากตำแหน่งปัจจุบัน หรือ กดปุ่มเลข 7 เพื่อเริ่มอ่านจากตำแหน่งแรกสุดของหนังสือ หากคุณต้องการควบคุมหนังสือมากกว่านี้สามารถศึกษาได้จากตารางสรุปด้านล่างนี้

สรุป Shortcut Keys สำหรับใช้ในโปรแกรมอ่านหนังสือเดซีผ่านอินเทอร์เน็ต

ปุ่ม

หน้าที่

ปุ่มเลข 1

ไปอ่านหัวข้อสุดท้าย

ปุ่มเลข 2 หรือปุ่ม Down Arrow

ไปอ่านหัวข้อก่อนหน้า

ปุ่มเลข 3

ห้ามกด :)

ปุ่มเลข 4 หรือปุ่ม Left Arrow

ไปอ่านประโยคก่อนหน้า

ปุ่มเลข 5 หรือปุ่ม Space Bar

หยุดอ่านชั่วคราว หรือ อ่านต่อ

ปุ่มเลข 6 หรือปุ่ม Right Arrow

ไปอ่านประโยคถัดไป

ปุ่มเลข 7

ไปอ่านประโยคแรก, ปุ่มนี้ใช้สั่งให้เริ่มอ่านก็ได้

ปุ่มเลข 8 หรือปุ่ม Up Arrow

ไปอ่านหัวข้อก่อนหน้า

ปุ่มเลข 9

ห้ามกด :)

ตัวอย่างหน้าจอขณะอ่านหนังสือเดซีผ่านอินเทอร์เน็ต

รูปภาพแสดงหน้าจอขณะอ่านหนังสือ