คำถามที่พบบ่อย

หน้ารวบรวมคำถามต่างๆจากสมาชิกและผู้สนใจ

คำถามเกี่ยวกับการสมัครสมาชิก

 1. คุณสมบัติของสมาชิกมีอะไรบ้าง
  ในเบื้องต้นทางเวปไซต์ได้ให้สิทธิแก่สมาชิกของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยในการสมัครเป็นสมาชิกเท่านั้น
 2. หากต้องการสมัครสมาชิกต้องทำอย่างไรบ้าง
  คุณสามารถลงทะเบียนได้ที่หน้าลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเข้าใช้งาน
 3. ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการเป็นอย่างไรบ้าง
  ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

 

คำถามเกี่ยวกับการให้บริการ

 1. หน่วยงานใดเป็นผู้สนับสนุนโครงการ
  สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
 2. หน่วยงานใดเป็นผู้พัฒนาโครงการ
  สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย โดย สถาบันคนตาบอดเพื่อการวิจัยและพัฒนา